Organizing Dialogue, Experience and Knowledge for Complex Problem-Solving

Ceatl’s Hexalogue or Code of Good Practice

by • November 28th, 2011

Well,  those who read  this blog know it  is also about translating poetry to the highest possible standards.Literary translators are often underpaid or their name is omitted from the credits. in CEATL’s words: Drawing on the experience …

Read More

Leave a Comment

Geen Castor treinen door Europa

by • November 24th, 2011

 Salon12b staat geheel acter de moedige mensen die de Castortrein van uit Frankrijk naar Gorleben  proberen tegen te houden door de sporen te bezetten. Onder ‘Nooit’ vind je de kaart van waar de trein  langs komt en onder ‘Maar ni…

Read More

Leave a Comment

No to the death penalty

by • August 25th, 2011

The text about Troy Davis and his planned execution in September, which should not take place. JESS ESDu sollst nicht tötenDuDuDuDuDuDuDuDuDuPoem by Fred SchywekFrom the book: Felsenleiter

Read More

Leave a Comment

One of the upcoming peaceactions…

by • August 24th, 2011

You might have read our appeal for September first, world day for peace. The poetry reading to which we have been invited to read will be one of the peace actions. The reading is on 9/11, 10 years later. A poem honoring the firemen going into the tower…

Read More

Leave a Comment

6 Augustus

by • August 6th, 2011

6 Augustus 1945: bommen werpen afgeworpen op Hiroshima en Nagasaki. Het begin van een gevaarlijke, dodelijke escalatie in het gebruik van kernenergie en kernwapens

Het lange nu
Het lange nu
10.000 jaar
wie kan dit dan
lezen
het symbool begrijpen
wie weet dan
zoekend
naar oorzaak
van halveringstijd en
naaktverkoop
van wat hoelang
dan nog
komt
nu
10.000
jaar van nu
de late last
van splijtzwam
en splijtstof
wij allen leven
in de halveringstijd
van het lange
nu –
Kernenergie neen bedankt

Geschreven naar aanleiding van het langer openhouden in België van verouderde kerncentrales
Read More

Leave a Comment

Hama

by • August 5th, 2011

To remind  us of the victims of repression in Hama, Syria see here
HAMA
Deze zomer draaien er wieren mee
op de watermolens van Hama.
Stukgereten herinneringen?
Het oude aquaduct zal ze niet meer
dumpen. Waar ooit de akker lag
troost nu een poster ‘old Hama’:
het is Assad, vader en zoon
en 30.000 doden. Kijk
hoe explosief ze groeien,
een jaar overwoekeren
waarover het stadje zwijgt.
Als een kind dat zich betrapt voelt,
twintig jaar later:
collectieve herinnering,
wachtend op mijn lift.
Een kar, hortend en stotend,
zonder bestemming.
Het vaste repertoire van de volksverteller
die niemand heeft gezien.
Ergens zal ik hem vinden,
vertelt de Lonely Planet.
Zijn wereld staat uitnodigend
op een kier. Zoals het raam.
Elders, wereldvreemd:
twee oude mensen
in een mobilhome bij de Orontes.
Belgen waarempel.
Zij schilt een appeltje,
hij doet het verhaal,
in stukken en brokken.
*
Haat is blijven hangen, als een plaat,
in onbegrip, als een herinnering in bang vermoeden,
als verschaald bier na sluitingstijd,
terwijl de regen jankt op de stoep
en de stoep langzaam overgaat in bladeren
uit een dronken woestijn met de wankele kameel
van een bang vermoeden.
Als een plaat die is blijven hangen jankt de muëzzin
dat je dood bent, zoals de verdwaalde schaapjes
in de late namiddagzon. Geen herder te bespeuren
zo ver de geschiedenis nog reikt, en dat is verder
dan je zwijgplicht. Bij onleesbare werkelijkheid
hoort een Arabische krant met wurgklanken
en arabesken voor de schijn, met glaasjes nescafé
op kosten van de Baath partij.
Haat is blijven hangen, op de oever van de Orontes,
in mijn onderkoelde woestijn, airconditioned
in de weerspiegeling van de grote minaret
die vanmorgen nog mijn oude liefde heeft uitgebazuind.
Poem by Bart Stouten
*
HAMA
Diesen Sommer drehen da Seegräser mit
auf den Wassermühlen von Hama.
Zu Stück gerissene Erinnerung?
Das alte Aquädukt soll sie nicht mehr
fallenlassen. Wo einst der Acker lag
gibst jetzt Trost vom Alt-Hama-Poster:
es ist Assad, Vater und Sohn
sowie 30.000 Toten. Sieh’
wie explosiv sie wachsen,
ein Jahr überwuchern
darüber das Städtchen schweigt.
Als ein Kind das sich erwischt fühlt,
zwanzig Jahre später:
Kollektive Erinnerung,
warten auf die Mitfahrgelegenheit.
Ein Karren, ratternd und tatternd,
ohne irgend ein Ziel.
Das feste Repertoire des Geschichtenerzählers
Den Niemand gesehen hat.
Irgendwo werd’ ich ihm finden,
sagt der Lonely Planet.
Sein’ Welt steht einladend
Auf einer Spalt. Wie das Fenster.
Wo anders, Weltentfremdet:
zwei alte Menschen
im Campingbus bei dem Orontesfluß.
Belgier überraschenderweise.
Sie schält einen Apfel,
er erzählt die Geschichte,
in Stücken, in Brocken.
*
Haß bleibt kleben, als Kratzer einer Schallplatte,
in Unverständnis, als Erinnerung angstvollen Vermutung,
als verschaltes Bier nach Thekenschluß,
währenddessen der Regen jankt auf den Bürgersteig
und der langsam sich verändert in Blätter
aus einer betrunkene Wüste mit dem wankenden Kamel
von einer angstvollen Vermutung.
Die Platte hängt, so klinkt der jaulende Muezzin
das du tot bist so wie verirrten Schafen
in der späten Nachmittagssonne. Kein Schäfer zu spüren
so lange Geschichte noch reicht, das ist weiter
als deine Schweigepflicht. In unlesbarer Wirklichkeit
gehört eine Arabische Zeitung mit Würgegeräuschen
und Arabesken vor dem Schein, mit Nescafé Täßchen
auf Kosten der Baath Partei.
Haß hängt immer noch auf dem Ufer des Orontes,
in meiner unterkühlten Wüste, airconditioned
in der Spiegelung von dem großen Minarett
die heute morgen noch meine alte Liebe herausposaunte.
German translation: Fred Schywek

Read More

Leave a Comment

For Susan Birkeland’s friends

by • July 1st, 2011

Waiting for the voices
which will bring her
words new life
Hibbing & Mercy
and stone-hard
coal
and some of my stone-hearted issues
steel-hard
love as noun
love as verb
love as stillness
the stars too far
to hear their
coal hard song
their cosmic hum
so I wait for
the voices
bringing life & melody
to her stardust words
                       
                                                            
for Susan Birkeland’s friends who lovingly, splendidly read her poetry at the recording studio Paradiso
Read More

Leave a Comment

Bahraini Writer and Journalist: Freedom of Expression II

by • June 20th, 2011

PEN protests the detention of also this Bahraini author:

Abbas Al-Murshid, a well-known Bahraini writer and researcher, and a frequent contributor to the Bahraini daily Al-Waqt as well as numerous online publications. He has written about Bahrain’s social unrest, corruption, institutional discrimination and other topics considered sensitive by the government. He was summoned on 15 May 2011 to appear at Al-Naeim police station for interrogation and has not been seen since. No charges have yet been made against Al-Murshid.

On 16 May 2011, he called his family to tell them that he had been placed under arrest and then the line was disconnected. Al-Murshid has been previously arrested on several occasions in relation to his writing and many of his books have been banned in Bahrain. At the end of January 2009, Al-Murshid was hit above his eye with a rubber bullet in a targeted attack and as a result he had to be admitted to hospital.
Background.

Send appeals to for Abbas Al-Murshid welbeing and freedom
and voice your concern concern about the one year of imprisonment of Ayat Al-Gormezi. Help her with her apeal! Stand by free speach.
His Majesty Sheikh Hamad bin Issa Al-Khalifa
King of Bahrain
Office of His Majesty the King
P.O.Box 555
Rifa’a Palace
Kingdom of Bahrain.
Fax: +973 176 64 587

Defending Freedom of expession is important hence follows an other part of a poem by Ayat A-Gormezi’s

We do not like to live in a palace
And we are not after power
We are the people who
Break down humiliation
And discard oppression
With peace as our tool
We are people who
Do not want others to be living in the Dark Ages 
(Translated from the Arabic by Ghias Aljundi)
Read More

Leave a Comment

Bahrein: Poet sentenced: Ayat Al-Gormezi

by • June 16th, 2011

The poet Ayat Al-Gormezi , 20 years old,  recited protest poems on March 30, 2011. She criticized the monarchy and demaned greater democracy. Her mother believes Ayat was tortured, since she had to be hospitalised as a result of ill-treatment. On …

Read More

Leave a Comment

2nd European Festival of Poetry

by • April 30th, 2011

After some hesitation we have embraced the idea of a 2nd European Festival of Poetry: Note the date: September 17, 2011, 8PM, Permeke Library in Antwerp, Belgium. Poets from five countries and two continents will participate. The Netherlands: Paul Gellings, Job Degenaar and Catharina Boer, from Germany Wilfried Bienek and Fred Schywek (organisor) and from Brittany, France, Olivier Cousin. I put in a link to his poetic blog. From Belgium there will be established poets, young  poets, the city poet laureate from Antwerp, a  hard core performer, intimate and wise poets. Yet the big surprise is that it looks like one American poetess is coming over for the 2nd European Festival of Poetry: Devorah Major. She is a former city poet laureate of San Francisco, writes vibrant, moving poetry. She champions poetry as a tool of resistance, works with high school kids to open up their world and has given writing classes to the homeless. Meet devorah major in her poetry:

u n t i t l e d  a n c e s t r y
i a mongrel
a crossbreed
a mutt
a grafting of cultures
a planet varied
sea to land
calm to storm
wondering in the mirror
where did the eyes come from
and the texture of hair
who saw to the skin tones
and who to the lips
arbitrarily naming the source
of my limbs
my hips
my face
i landless
homeless
being so much a mixture
a couscous of spices and fruits
a mongrel of the comings together
chosen/forced of so many different ones
a crossbreed that fills the spaces
between rich dark and translucent fair
a mutt that has unruly fur
cropping out in varied shades
ears and tail being strangely incongruent
i the grafting of cultures
that insists where love fails
life will persist, thrive, recreate
a planet varied mountains to hills
to valleys to chasms deep
waterfalls to rivers to streams
to oceans wide a melange i
claiming space on the rainbow.

from: where river meets ocean

*

v o o r o u d e r s  z o n d e r  t i t e l
ik een bastaard
een kruising
een straathond
een enten van culturen
een planeet gevarieerd
van zee tot land
kalmte tot storm
zich afvragend in de spiegel
vanwaar die ogen
en de textuur van haar
wie zorgde voor de tint van huid
en wie voor de lippen
willekeurig de bron noemend
van mijn ledematen
mijn heupen
mijn gezicht
ik landloos
thuisloos
omdat ik zo’n mengsel ben
een couscous van specerij en fruit
een bastaard van gekozen/gedwongen
samen komen van zoveel verschillenden
een kruising die de spleten vult
tussen rijk donker en doorzichtig licht
een straathond met warrige vacht
uitstekend in geschakeerde schaduwen        
oren en staart vreemd incongruent
ik de enting van culturen
die aandringt waar liefde faalt
het leven zal volharden, gedijen, herscheppen
een planeet gevarieerd van bergen tot heuvels
valleien tot afgronden diep
watervallen tot rivieren tot stromen
tot weidse oceanen een melange ik
claim plaats op de regenboog.

Nederlands: Annmarie Sauer

The multilingualism of the concept still thrives…

Read More

Leave a Comment