Organizing Dialogue, Experience and Knowledge for Complex Problem-Solving

Fog in San Francisco and Antwerp

by • November 13th, 2011

Rose wrote this morning: finally there is mist this morning, fog… So here is a present for Rose a picture of the Golden Gate bridge in the fog, while walking under it… Fog after the landingfog in the back to normalfog in the soullost daysin t…

Read More

Leave a Comment

Casa Louisa one poem as an apetizer

by • September 10th, 2011

Fred Schywek’s poem Klang will be read by him tomorrow at Casa Louisa: Rond de KioskKlangmit Ohrn das HornKapellen spielnfünfmal so lang das Echozur Verteidigungmit Ankunftszeitvom KlangPro Grammim Hohen Nord’* Klangwith ears the hornbands …

Read More

Leave a Comment

storm door devorah major

by • September 9th, 2011

stormbegrijpt de oceaanhet land dat zij gladstrijkt en verzachthecht zij waardeaan de mineralen die zij onttrektaan schelpen die ze hamerdebeenderen die ze kauwdehout dat ze zoogijzer dat ze zoutteziet de oceaan haar kleuromgevormd vloeibaar krist…

Read More

Leave a Comment

2de Festival v/d Europese Dichtkunst-2. Festival Europäischer Dichtkunst-2nd European Poetry Festival-2ième Festival de la Poésie Européenne

by • August 14th, 2011

Tweede Festival van de Europese Dichtkunst
Het eerste Festival van de Europese Dichtkunst op 18 september 2010 in de Permeke Bibliotheek in Antwerpen was een onafhankelijk maar erkent project in het kader van Ruhrgebied 2010, culturele hoofdstad van Europa. Dit Festival werd tot onze vreugde en verrassing op Radio Klara vermeld als het beste dichtkunstfestival van het jaar. Dit festival dat nu voor de tweede keer wordt georganiseerd, is het resultaat van een vertaalproject dat Fred Schywek jaren geleden heeft opgezet gebaseerd op een collegiale en coöperatieve benadering. De vertalingen worden afgewerkt in nauwe samenwerking met de auteurs. Dit alles mondt uit in een aantal anthologieën en individuele bundels van auteurs. Er is zoveel goed materiaal dat dit 2de Festival van de Europese Dichtkunst zich opdrong. Cijfers: 4 talen, 2 continenten, 5 landen, 19 dichters, 4 muziekanten, zang en soundscape mensen, 2 organisatoren.
Een totaalconcept wordt met deze mensen op 17 september om 20 uur in de Permeke bibliotheek voorgesteld. De drie artistieke zwaartepunten zijn
1.    Het lustrum jaar voor drie grande dames van de Nederlandstalige poëzie in België: Lucienne Stassaert, Annie Reniers en Marleen De Crée.
2.    Europese performance traditie:
    Havenklanken:
Roger Nupie (MC), Bart Stouten, Jean Demey (musician/composer-soundscape), Peter    Holvoet-Hanssen (Stadsdichter Antwerpen), Wilfried Bienek (Duitsland), Paul Gellings, Nederland, Job Degenaar (Friesland), Fred Schywek (Duitsland), Annmarie Sauer, Olivier Cousin (Bretagne) en Devorah Major (San Francisco, USA)
    Moorsoldaten: Anti oorlog-Voor vrede – wij zijn geëngageerde dichters
            Peter Holvoet-Hanssen (Stadsdichter Antwerpen), Wilfried Bienek (Duitsland), Job 
            Degenaar (Friesland), Fred Schywek (Duitsland), Annmarie Sauer, Devorah Major 
           (San Francisco), Didi De Paris, Frank De Vos, Tim Ceustermans-Deschepper, Frank 
            Niehusmann
3.     San Francisco special: Devorah Major en Susan Birkeland, vertolkt door: Patricia van Nunen, Gorik De Smet (sound.)
Havenklanken als concept ontstond als thema omdat Antwerpen en Duisburg havensteden zijn. Dit groeide uit tot Havenklanken II (Sons du Port) met o.a. drie dichters uit Bretagne en vervolgens tot Harbors of the West met dichters van de westkust van de VS (Seatle en San Francisco). In dit derde deel zullen bovendien havendichters uit vorige uitgaven worden opgenomen. Tijdens de optredens wordt af en toe een tekst in vertaling geprojecteerd of simultaan of consecutief tweetalig voorgelezen. Het project is bewust meertalig.
Moderne muziek is eveneens een belangrijk, geïntegreerd onderdeel. Lucienne Stassaert en Jean Demey hebben samen reeds talrijke voorstellingen gespeeld. Frank Niehusmann en Fred Schywek hebben vroeger voor de radio samengewerkt. Niehusmann trad op in Zuid- en Noord-Amerika, in Japan, in vele landen van Europa en nu in Antwerpen. Gorik De Smet werd eveneens een vaste waarde in wat we doen. Met elke dichter en elke muzikant hebben wij een nauwe artistieke band.
Het 2de Festival van Europese Dichtkunst, 17 September, Permeke Bibliotheek, te Antwerpen, deuren 20 uur.
Reservaties: via comments mogelijk

Read More

Leave a Comment

a new salon 12b event

by • July 24th, 2011

A new event of salon 12b is planned for September 1st. One could interpret this as a ‘dress rehearsal for the 2nd European Festival of Poetry on September 17, 8 pm in the Permeke Library in Antwerp.’
On September 1st, among others, will be present and reading/performing Lucienne Stassaert with Jean Demey, Annie Reniers, Peter Holvoet-Hanssen, Bart Stouten, Frank Devos, Roger Nupie who will be once again our MC at the Festival and others… During the festival we’ll have 9 poets or musicians traveling from other countries: three from The Netherlands, 3 from the Lower Rhine area Germany, one from Bretagne, France, one from San Francisco, USA.
Since Marleen de Crée won’t be able to make it on September 1st – but don’t worry she will be there during the Festival I post one of the poems she intents to read September 17.

Si more sonando

nacht waait uit de bomen weg,
brengt wind in de vleugels. uilen
wieken in hun sluierdans. roepen.
vredig geluid. wij kunnen praten.

schaduw nestelt zich in ons bed.
handen splijten onze blik, glijden
in het gerommel. breken de wet.
hoe zullen we vallen? onze kussen kruisen

het pad, bijten zich vast in het vel.
liefde spant als een gloeiend gewelf
tussen hemel en hel. tussen de dromen
en de sterren slaat zij het beleg.
uit: Hinkelspel, uitgeverij P, 2008
*

Si more sonando
                        (One dies making music)

night is blown out of trees,
brings wind in wings. owls
sail in their dance of veils. call.
peaceful sound. we can talk.

shadow burrows in our bed.
hands splinter our sight, slide
in the turmoil. break the law.
how will we fall? our kisses cross

paths, sink their teeth in skin.
love spans like a glowing dome     
between heaven and hell. between the dreams

and the stars she lays. 
US:Annmarie Sauer

Read More

Leave a Comment

2nd European Festival of Poetry, 2011

by • May 2nd, 2011

Note the 17th of September in your diaries: That is the day you can come to the Permeke library in Antwerp to enjoy the poets, performers, musicians and singers. The program is coming together nicely. The performances are finding their level, how to show and let hear what we want to communicate. Poets from five countries will be present. Some poets you might have met and heard last year and that would be an occasion to get reacquainted with them and some are first timers and not of the least.  We’ll be honoring a few Grandes Dames of poetry who turn 70 and 75 this year. 7 of the poets come from outside of Belgium: 3 from The Netherlands, 2 from Germany, 1 from France and one from the US. Although work of more than one American poet will be read  and performed.
So note the date: September 17, 8 PM.

As an appetizer a short poem by Sherman Alexie from one of the main features of the festival:The sounds of harbour, the upcoming third volume in this series: Harbors of the West.

Migration, 1902
The salmon swim
so thick in this river
that Grandmother walks
across the water
on the bridge
of their spines.
*
Migratie, 1902

De zalm zwemt zo
dicht op elkaar in deze rivier

dat Grootmoeder over
het water loopt

op de brug
van hun rug.

 

With permission of Hanging Loose Press

Read More

Leave a Comment

Lucienne Stassaert’s poetic answer

by • April 8th, 2011

© sms:foto duisburg/rhein 2011
 Lucienne waiting and listening with full attention? and a bit tense, but happy.

The following poem is a declaration of love to her city and the river that flows through it. English translation will follow one of these days.
Een laken van water
bij de monding van de stad:
zo blijft de Schelde
Achter in mijn geheugen.
Nu en dan donkert het licht
in alle dingen
Op de rand van herinnering.
Zo effen, een wolk in een spiegel,
is het zicht op mijn verleden.
Regen wijst er de schade aan
en stilte, voorgoed ophanden,
groeit als klimop
Naar een uitzinnig zwijgen.
Ik kom er bij tussenpozen
aanstonds tot mezelf.
Read More

Leave a Comment