Organizing Dialogue, Experience and Knowledge for Complex Problem-Solving

Fog in San Francisco and Antwerp

by • November 13th, 2011

Rose wrote this morning: finally there is mist this morning, fog… So here is a present for Rose a picture of the Golden Gate bridge in the fog, while walking under it… Fog after the landingfog in the back to normalfog in the soullost daysin t…

Read More

Leave a Comment

storm door devorah major

by • September 9th, 2011

stormbegrijpt de oceaanhet land dat zij gladstrijkt en verzachthecht zij waardeaan de mineralen die zij onttrektaan schelpen die ze hamerdebeenderen die ze kauwdehout dat ze zoogijzer dat ze zoutteziet de oceaan haar kleuromgevormd vloeibaar krist…

Read More

Leave a Comment

One of the upcoming peaceactions…

by • August 24th, 2011

You might have read our appeal for September first, world day for peace. The poetry reading to which we have been invited to read will be one of the peace actions. The reading is on 9/11, 10 years later. A poem honoring the firemen going into the tower…

Read More

Leave a Comment

Moku seven and sieben (twice)

by • August 15th, 2011

I have blogged before  about translations.
I venture again into this delicate minefield of language, interpretation, means and goal of translations. The question in these two translations is what is prevalent, what carries more weight. It is obvious that the original author of the moku favors the absolute priority of content, of meaning. That is understandable because some of us write poetry because it is the only way we can say what we need to convey. In translation I am convinced that whatever choices are made, the end-result should be a poem in the target-language.
MOKU NUMBER SEVEN
child gathering up seashells
unselfconscious manifesto of sublime abandon
auspicious tidings
 
*
Moku Nummer Sieben

ein Kind auf Sammlung nach Seemuscheln
unbefangen ist dieses Manifest von Aufgabe
Botschaften voll von Verheißung

*
Moku Nummer Sieben

Kind sammelt Seemuscheln
unbefangenes Manifest erhabener Entschlossenheit
verheißungsvolle Botschaft

*
Now what is the preferred version is the readers choice.
McLuhan wrote it a long time ago: the medium is the message. The poem and the fact of translating changes and creates new and interesting messages and perspectives on language.
Read More

Leave a Comment

2de Festival v/d Europese Dichtkunst-2. Festival Europäischer Dichtkunst-2nd European Poetry Festival-2ième Festival de la Poésie Européenne

by • August 14th, 2011

Tweede Festival van de Europese Dichtkunst
Het eerste Festival van de Europese Dichtkunst op 18 september 2010 in de Permeke Bibliotheek in Antwerpen was een onafhankelijk maar erkent project in het kader van Ruhrgebied 2010, culturele hoofdstad van Europa. Dit Festival werd tot onze vreugde en verrassing op Radio Klara vermeld als het beste dichtkunstfestival van het jaar. Dit festival dat nu voor de tweede keer wordt georganiseerd, is het resultaat van een vertaalproject dat Fred Schywek jaren geleden heeft opgezet gebaseerd op een collegiale en coöperatieve benadering. De vertalingen worden afgewerkt in nauwe samenwerking met de auteurs. Dit alles mondt uit in een aantal anthologieën en individuele bundels van auteurs. Er is zoveel goed materiaal dat dit 2de Festival van de Europese Dichtkunst zich opdrong. Cijfers: 4 talen, 2 continenten, 5 landen, 19 dichters, 4 muziekanten, zang en soundscape mensen, 2 organisatoren.
Een totaalconcept wordt met deze mensen op 17 september om 20 uur in de Permeke bibliotheek voorgesteld. De drie artistieke zwaartepunten zijn
1.    Het lustrum jaar voor drie grande dames van de Nederlandstalige poëzie in België: Lucienne Stassaert, Annie Reniers en Marleen De Crée.
2.    Europese performance traditie:
    Havenklanken:
Roger Nupie (MC), Bart Stouten, Jean Demey (musician/composer-soundscape), Peter    Holvoet-Hanssen (Stadsdichter Antwerpen), Wilfried Bienek (Duitsland), Paul Gellings, Nederland, Job Degenaar (Friesland), Fred Schywek (Duitsland), Annmarie Sauer, Olivier Cousin (Bretagne) en Devorah Major (San Francisco, USA)
    Moorsoldaten: Anti oorlog-Voor vrede – wij zijn geëngageerde dichters
            Peter Holvoet-Hanssen (Stadsdichter Antwerpen), Wilfried Bienek (Duitsland), Job 
            Degenaar (Friesland), Fred Schywek (Duitsland), Annmarie Sauer, Devorah Major 
           (San Francisco), Didi De Paris, Frank De Vos, Tim Ceustermans-Deschepper, Frank 
            Niehusmann
3.     San Francisco special: Devorah Major en Susan Birkeland, vertolkt door: Patricia van Nunen, Gorik De Smet (sound.)
Havenklanken als concept ontstond als thema omdat Antwerpen en Duisburg havensteden zijn. Dit groeide uit tot Havenklanken II (Sons du Port) met o.a. drie dichters uit Bretagne en vervolgens tot Harbors of the West met dichters van de westkust van de VS (Seatle en San Francisco). In dit derde deel zullen bovendien havendichters uit vorige uitgaven worden opgenomen. Tijdens de optredens wordt af en toe een tekst in vertaling geprojecteerd of simultaan of consecutief tweetalig voorgelezen. Het project is bewust meertalig.
Moderne muziek is eveneens een belangrijk, geïntegreerd onderdeel. Lucienne Stassaert en Jean Demey hebben samen reeds talrijke voorstellingen gespeeld. Frank Niehusmann en Fred Schywek hebben vroeger voor de radio samengewerkt. Niehusmann trad op in Zuid- en Noord-Amerika, in Japan, in vele landen van Europa en nu in Antwerpen. Gorik De Smet werd eveneens een vaste waarde in wat we doen. Met elke dichter en elke muzikant hebben wij een nauwe artistieke band.
Het 2de Festival van Europese Dichtkunst, 17 September, Permeke Bibliotheek, te Antwerpen, deuren 20 uur.
Reservaties: via comments mogelijk

Read More

Leave a Comment

Hama

by • August 5th, 2011

To remind  us of the victims of repression in Hama, Syria see here
HAMA
Deze zomer draaien er wieren mee
op de watermolens van Hama.
Stukgereten herinneringen?
Het oude aquaduct zal ze niet meer
dumpen. Waar ooit de akker lag
troost nu een poster ‘old Hama’:
het is Assad, vader en zoon
en 30.000 doden. Kijk
hoe explosief ze groeien,
een jaar overwoekeren
waarover het stadje zwijgt.
Als een kind dat zich betrapt voelt,
twintig jaar later:
collectieve herinnering,
wachtend op mijn lift.
Een kar, hortend en stotend,
zonder bestemming.
Het vaste repertoire van de volksverteller
die niemand heeft gezien.
Ergens zal ik hem vinden,
vertelt de Lonely Planet.
Zijn wereld staat uitnodigend
op een kier. Zoals het raam.
Elders, wereldvreemd:
twee oude mensen
in een mobilhome bij de Orontes.
Belgen waarempel.
Zij schilt een appeltje,
hij doet het verhaal,
in stukken en brokken.
*
Haat is blijven hangen, als een plaat,
in onbegrip, als een herinnering in bang vermoeden,
als verschaald bier na sluitingstijd,
terwijl de regen jankt op de stoep
en de stoep langzaam overgaat in bladeren
uit een dronken woestijn met de wankele kameel
van een bang vermoeden.
Als een plaat die is blijven hangen jankt de muëzzin
dat je dood bent, zoals de verdwaalde schaapjes
in de late namiddagzon. Geen herder te bespeuren
zo ver de geschiedenis nog reikt, en dat is verder
dan je zwijgplicht. Bij onleesbare werkelijkheid
hoort een Arabische krant met wurgklanken
en arabesken voor de schijn, met glaasjes nescafé
op kosten van de Baath partij.
Haat is blijven hangen, op de oever van de Orontes,
in mijn onderkoelde woestijn, airconditioned
in de weerspiegeling van de grote minaret
die vanmorgen nog mijn oude liefde heeft uitgebazuind.
Poem by Bart Stouten
*
HAMA
Diesen Sommer drehen da Seegräser mit
auf den Wassermühlen von Hama.
Zu Stück gerissene Erinnerung?
Das alte Aquädukt soll sie nicht mehr
fallenlassen. Wo einst der Acker lag
gibst jetzt Trost vom Alt-Hama-Poster:
es ist Assad, Vater und Sohn
sowie 30.000 Toten. Sieh’
wie explosiv sie wachsen,
ein Jahr überwuchern
darüber das Städtchen schweigt.
Als ein Kind das sich erwischt fühlt,
zwanzig Jahre später:
Kollektive Erinnerung,
warten auf die Mitfahrgelegenheit.
Ein Karren, ratternd und tatternd,
ohne irgend ein Ziel.
Das feste Repertoire des Geschichtenerzählers
Den Niemand gesehen hat.
Irgendwo werd’ ich ihm finden,
sagt der Lonely Planet.
Sein’ Welt steht einladend
Auf einer Spalt. Wie das Fenster.
Wo anders, Weltentfremdet:
zwei alte Menschen
im Campingbus bei dem Orontesfluß.
Belgier überraschenderweise.
Sie schält einen Apfel,
er erzählt die Geschichte,
in Stücken, in Brocken.
*
Haß bleibt kleben, als Kratzer einer Schallplatte,
in Unverständnis, als Erinnerung angstvollen Vermutung,
als verschaltes Bier nach Thekenschluß,
währenddessen der Regen jankt auf den Bürgersteig
und der langsam sich verändert in Blätter
aus einer betrunkene Wüste mit dem wankenden Kamel
von einer angstvollen Vermutung.
Die Platte hängt, so klinkt der jaulende Muezzin
das du tot bist so wie verirrten Schafen
in der späten Nachmittagssonne. Kein Schäfer zu spüren
so lange Geschichte noch reicht, das ist weiter
als deine Schweigepflicht. In unlesbarer Wirklichkeit
gehört eine Arabische Zeitung mit Würgegeräuschen
und Arabesken vor dem Schein, mit Nescafé Täßchen
auf Kosten der Baath Partei.
Haß hängt immer noch auf dem Ufer des Orontes,
in meiner unterkühlten Wüste, airconditioned
in der Spiegelung von dem großen Minarett
die heute morgen noch meine alte Liebe herausposaunte.
German translation: Fred Schywek

Read More

Leave a Comment

Bahrein: Poet sentenced: Ayat Al-Gormezi

by • June 16th, 2011

The poet Ayat Al-Gormezi , 20 years old,  recited protest poems on March 30, 2011. She criticized the monarchy and demaned greater democracy. Her mother believes Ayat was tortured, since she had to be hospitalised as a result of ill-treatment. On …

Read More

Leave a Comment

Susan Birkeland

by • May 18th, 2011

Today it is sure Susan Birkeland’s poetry will be included in the 2nd European Festival of Poetry. Her sister Deborah, kindly granted us permission. A first poem and its translations.

 

City Of Love

Sing to me from budding trees
Carry on and carry less
O My City

O My Lover
A hometown that needs no defenses?
Love without envy?
An easy life?
A happy death?
Know these blue skies and clean water
for every thirsty foreign child
friends of friends I’ve never met
smiling fat girls and
uncles in freedom’s lucky trance.
Mercy stands by the road
drawing circles in the dry red earth
with the corner of his soft boot.
My father is an optimist.
My mother, slow and old and practical.
What holds us together.
City of Love
The Return of Mercy
Some day.
Some say.
Some do say.

©Susan Birkeland

Fom Susan Birkeland’s new chapbook of poetry and drawings titled “The Bruised Angel Almanac”
*
Stadt von Liebe
Sing zu mir aus Blüten sprießend Bäumen
Mach weiter und weniger kümmern
Oh du meine Stadt
Oh meine Liebe
Eine Heimat, die keine Verteidigung braucht?
Liebe ohne Neidgefühl?
Ein leichtes Leben?
Ein glücklicher Tod?
Kenne diesen blauen Himmel und klar Wasser
für jedes durstig’ fremdes Kind
Freunde von Freunden ich habe nie getroffen
lächelnde dicke Mädchen und
Onkel in der Freiheit glücklicher Trance.
Der Gnadenmann steht an der Straße
zeichnet Kreise in die trocken rote Erde
mit der Ecke seines leichten Stiefels.
Mein Vater ist ein Optimist.
Meine Mutter, langsam und alt und praktisch.
Was uns zusammenhält.
Stadt von Liebe
Die Rückkehr vom Gnadenmann
Eines Tages.
Sagen manche.
Einige sagen das.
Translation: Fred Schywek
*
Stad van Liefde
Zing tot me uit bottende bomen
Draaf door en draaf minder        
Oh Mijn Stad
Oh Mijn Geliefde
Een thuishaven die geen verdediging behoefd?    
Liefde zonder afgunst?
Een gemakkelijk leven?
Een gelukkige dood?
Ken deze blauwe luchten en schoon water
Voor elk dorstig vreemd kind
Vrienden van vrienden die ik ooit ontmoette
Glimlachende dikke meisjes en
Ooms in de gelukkige trance van vrijheid.
De man van mededogen staat langs de weg
tekent cirkels in de droge rode aarde
met de hoek van zijn zachte laars.
Mijn vader is een optimist.
Mijn moeder, traag en oud en praktisch.
Wat ons samen houdt.
Stad van Liefde
De terugkeer van de man van mededogen
Ooit.
Zo zegt iemand.
Iemand zegt ooit.
Translation: Annmarie Sauer

 

Read More

Leave a Comment

2nd European Festival of Poetry, 2011

by • May 2nd, 2011

Note the 17th of September in your diaries: That is the day you can come to the Permeke library in Antwerp to enjoy the poets, performers, musicians and singers. The program is coming together nicely. The performances are finding their level, how to show and let hear what we want to communicate. Poets from five countries will be present. Some poets you might have met and heard last year and that would be an occasion to get reacquainted with them and some are first timers and not of the least.  We’ll be honoring a few Grandes Dames of poetry who turn 70 and 75 this year. 7 of the poets come from outside of Belgium: 3 from The Netherlands, 2 from Germany, 1 from France and one from the US. Although work of more than one American poet will be read  and performed.
So note the date: September 17, 8 PM.

As an appetizer a short poem by Sherman Alexie from one of the main features of the festival:The sounds of harbour, the upcoming third volume in this series: Harbors of the West.

Migration, 1902
The salmon swim
so thick in this river
that Grandmother walks
across the water
on the bridge
of their spines.
*
Migratie, 1902

De zalm zwemt zo
dicht op elkaar in deze rivier

dat Grootmoeder over
het water loopt

op de brug
van hun rug.

 

With permission of Hanging Loose Press

Read More

Leave a Comment

2nd European Festival of Poetry

by • April 30th, 2011

After some hesitation we have embraced the idea of a 2nd European Festival of Poetry: Note the date: September 17, 2011, 8PM, Permeke Library in Antwerp, Belgium. Poets from five countries and two continents will participate. The Netherlands: Paul Gellings, Job Degenaar and Catharina Boer, from Germany Wilfried Bienek and Fred Schywek (organisor) and from Brittany, France, Olivier Cousin. I put in a link to his poetic blog. From Belgium there will be established poets, young  poets, the city poet laureate from Antwerp, a  hard core performer, intimate and wise poets. Yet the big surprise is that it looks like one American poetess is coming over for the 2nd European Festival of Poetry: Devorah Major. She is a former city poet laureate of San Francisco, writes vibrant, moving poetry. She champions poetry as a tool of resistance, works with high school kids to open up their world and has given writing classes to the homeless. Meet devorah major in her poetry:

u n t i t l e d  a n c e s t r y
i a mongrel
a crossbreed
a mutt
a grafting of cultures
a planet varied
sea to land
calm to storm
wondering in the mirror
where did the eyes come from
and the texture of hair
who saw to the skin tones
and who to the lips
arbitrarily naming the source
of my limbs
my hips
my face
i landless
homeless
being so much a mixture
a couscous of spices and fruits
a mongrel of the comings together
chosen/forced of so many different ones
a crossbreed that fills the spaces
between rich dark and translucent fair
a mutt that has unruly fur
cropping out in varied shades
ears and tail being strangely incongruent
i the grafting of cultures
that insists where love fails
life will persist, thrive, recreate
a planet varied mountains to hills
to valleys to chasms deep
waterfalls to rivers to streams
to oceans wide a melange i
claiming space on the rainbow.

from: where river meets ocean

*

v o o r o u d e r s  z o n d e r  t i t e l
ik een bastaard
een kruising
een straathond
een enten van culturen
een planeet gevarieerd
van zee tot land
kalmte tot storm
zich afvragend in de spiegel
vanwaar die ogen
en de textuur van haar
wie zorgde voor de tint van huid
en wie voor de lippen
willekeurig de bron noemend
van mijn ledematen
mijn heupen
mijn gezicht
ik landloos
thuisloos
omdat ik zo’n mengsel ben
een couscous van specerij en fruit
een bastaard van gekozen/gedwongen
samen komen van zoveel verschillenden
een kruising die de spleten vult
tussen rijk donker en doorzichtig licht
een straathond met warrige vacht
uitstekend in geschakeerde schaduwen        
oren en staart vreemd incongruent
ik de enting van culturen
die aandringt waar liefde faalt
het leven zal volharden, gedijen, herscheppen
een planeet gevarieerd van bergen tot heuvels
valleien tot afgronden diep
watervallen tot rivieren tot stromen
tot weidse oceanen een melange ik
claim plaats op de regenboog.

Nederlands: Annmarie Sauer

The multilingualism of the concept still thrives…

Read More

Leave a Comment