Organizing Dialogue, Experience and Knowledge for Complex Problem-Solving

Landmijnen-Hoe groot

by • September 4th, 2011

LANDMIJNEN (HOE GROOT)Roger NupieHoe groot is de mensdie met woorden alsbom, obus, raket, raketbom goochelt,en ze vult met kleinere bommen.Hoe groot is de mensals deze munitie in bomen,op daken of onder armoedigAfrikaans zand belandt.Hoe groot i…

Read More

Leave a Comment

2de Festival v/d Europese Dichtkunst-2. Festival Europäischer Dichtkunst-2nd European Poetry Festival-2ième Festival de la Poésie Européenne

by • August 14th, 2011

Tweede Festival van de Europese Dichtkunst
Het eerste Festival van de Europese Dichtkunst op 18 september 2010 in de Permeke Bibliotheek in Antwerpen was een onafhankelijk maar erkent project in het kader van Ruhrgebied 2010, culturele hoofdstad van Europa. Dit Festival werd tot onze vreugde en verrassing op Radio Klara vermeld als het beste dichtkunstfestival van het jaar. Dit festival dat nu voor de tweede keer wordt georganiseerd, is het resultaat van een vertaalproject dat Fred Schywek jaren geleden heeft opgezet gebaseerd op een collegiale en coöperatieve benadering. De vertalingen worden afgewerkt in nauwe samenwerking met de auteurs. Dit alles mondt uit in een aantal anthologieën en individuele bundels van auteurs. Er is zoveel goed materiaal dat dit 2de Festival van de Europese Dichtkunst zich opdrong. Cijfers: 4 talen, 2 continenten, 5 landen, 19 dichters, 4 muziekanten, zang en soundscape mensen, 2 organisatoren.
Een totaalconcept wordt met deze mensen op 17 september om 20 uur in de Permeke bibliotheek voorgesteld. De drie artistieke zwaartepunten zijn
1.    Het lustrum jaar voor drie grande dames van de Nederlandstalige poëzie in België: Lucienne Stassaert, Annie Reniers en Marleen De Crée.
2.    Europese performance traditie:
    Havenklanken:
Roger Nupie (MC), Bart Stouten, Jean Demey (musician/composer-soundscape), Peter    Holvoet-Hanssen (Stadsdichter Antwerpen), Wilfried Bienek (Duitsland), Paul Gellings, Nederland, Job Degenaar (Friesland), Fred Schywek (Duitsland), Annmarie Sauer, Olivier Cousin (Bretagne) en Devorah Major (San Francisco, USA)
    Moorsoldaten: Anti oorlog-Voor vrede – wij zijn geëngageerde dichters
            Peter Holvoet-Hanssen (Stadsdichter Antwerpen), Wilfried Bienek (Duitsland), Job 
            Degenaar (Friesland), Fred Schywek (Duitsland), Annmarie Sauer, Devorah Major 
           (San Francisco), Didi De Paris, Frank De Vos, Tim Ceustermans-Deschepper, Frank 
            Niehusmann
3.     San Francisco special: Devorah Major en Susan Birkeland, vertolkt door: Patricia van Nunen, Gorik De Smet (sound.)
Havenklanken als concept ontstond als thema omdat Antwerpen en Duisburg havensteden zijn. Dit groeide uit tot Havenklanken II (Sons du Port) met o.a. drie dichters uit Bretagne en vervolgens tot Harbors of the West met dichters van de westkust van de VS (Seatle en San Francisco). In dit derde deel zullen bovendien havendichters uit vorige uitgaven worden opgenomen. Tijdens de optredens wordt af en toe een tekst in vertaling geprojecteerd of simultaan of consecutief tweetalig voorgelezen. Het project is bewust meertalig.
Moderne muziek is eveneens een belangrijk, geïntegreerd onderdeel. Lucienne Stassaert en Jean Demey hebben samen reeds talrijke voorstellingen gespeeld. Frank Niehusmann en Fred Schywek hebben vroeger voor de radio samengewerkt. Niehusmann trad op in Zuid- en Noord-Amerika, in Japan, in vele landen van Europa en nu in Antwerpen. Gorik De Smet werd eveneens een vaste waarde in wat we doen. Met elke dichter en elke muzikant hebben wij een nauwe artistieke band.
Het 2de Festival van Europese Dichtkunst, 17 September, Permeke Bibliotheek, te Antwerpen, deuren 20 uur.
Reservaties: via comments mogelijk

Read More

Leave a Comment

a new salon 12b event

by • July 24th, 2011

A new event of salon 12b is planned for September 1st. One could interpret this as a ‘dress rehearsal for the 2nd European Festival of Poetry on September 17, 8 pm in the Permeke Library in Antwerp.’
On September 1st, among others, will be present and reading/performing Lucienne Stassaert with Jean Demey, Annie Reniers, Peter Holvoet-Hanssen, Bart Stouten, Frank Devos, Roger Nupie who will be once again our MC at the Festival and others… During the festival we’ll have 9 poets or musicians traveling from other countries: three from The Netherlands, 3 from the Lower Rhine area Germany, one from Bretagne, France, one from San Francisco, USA.
Since Marleen de Crée won’t be able to make it on September 1st – but don’t worry she will be there during the Festival I post one of the poems she intents to read September 17.

Si more sonando

nacht waait uit de bomen weg,
brengt wind in de vleugels. uilen
wieken in hun sluierdans. roepen.
vredig geluid. wij kunnen praten.

schaduw nestelt zich in ons bed.
handen splijten onze blik, glijden
in het gerommel. breken de wet.
hoe zullen we vallen? onze kussen kruisen

het pad, bijten zich vast in het vel.
liefde spant als een gloeiend gewelf
tussen hemel en hel. tussen de dromen
en de sterren slaat zij het beleg.
uit: Hinkelspel, uitgeverij P, 2008
*

Si more sonando
                        (One dies making music)

night is blown out of trees,
brings wind in wings. owls
sail in their dance of veils. call.
peaceful sound. we can talk.

shadow burrows in our bed.
hands splinter our sight, slide
in the turmoil. break the law.
how will we fall? our kisses cross

paths, sink their teeth in skin.
love spans like a glowing dome     
between heaven and hell. between the dreams

and the stars she lays. 
US:Annmarie Sauer

Read More

Leave a Comment

For Susan Birkeland’s friends

by • July 1st, 2011

Waiting for the voices
which will bring her
words new life
Hibbing & Mercy
and stone-hard
coal
and some of my stone-hearted issues
steel-hard
love as noun
love as verb
love as stillness
the stars too far
to hear their
coal hard song
their cosmic hum
so I wait for
the voices
bringing life & melody
to her stardust words
                       
                                                            
for Susan Birkeland’s friends who lovingly, splendidly read her poetry at the recording studio Paradiso
Read More

Leave a Comment

Susan Birkeland

by • May 18th, 2011

Today it is sure Susan Birkeland’s poetry will be included in the 2nd European Festival of Poetry. Her sister Deborah, kindly granted us permission. A first poem and its translations.

 

City Of Love

Sing to me from budding trees
Carry on and carry less
O My City

O My Lover
A hometown that needs no defenses?
Love without envy?
An easy life?
A happy death?
Know these blue skies and clean water
for every thirsty foreign child
friends of friends I’ve never met
smiling fat girls and
uncles in freedom’s lucky trance.
Mercy stands by the road
drawing circles in the dry red earth
with the corner of his soft boot.
My father is an optimist.
My mother, slow and old and practical.
What holds us together.
City of Love
The Return of Mercy
Some day.
Some say.
Some do say.

©Susan Birkeland

Fom Susan Birkeland’s new chapbook of poetry and drawings titled “The Bruised Angel Almanac”
*
Stadt von Liebe
Sing zu mir aus Blüten sprießend Bäumen
Mach weiter und weniger kümmern
Oh du meine Stadt
Oh meine Liebe
Eine Heimat, die keine Verteidigung braucht?
Liebe ohne Neidgefühl?
Ein leichtes Leben?
Ein glücklicher Tod?
Kenne diesen blauen Himmel und klar Wasser
für jedes durstig’ fremdes Kind
Freunde von Freunden ich habe nie getroffen
lächelnde dicke Mädchen und
Onkel in der Freiheit glücklicher Trance.
Der Gnadenmann steht an der Straße
zeichnet Kreise in die trocken rote Erde
mit der Ecke seines leichten Stiefels.
Mein Vater ist ein Optimist.
Meine Mutter, langsam und alt und praktisch.
Was uns zusammenhält.
Stadt von Liebe
Die Rückkehr vom Gnadenmann
Eines Tages.
Sagen manche.
Einige sagen das.
Translation: Fred Schywek
*
Stad van Liefde
Zing tot me uit bottende bomen
Draaf door en draaf minder        
Oh Mijn Stad
Oh Mijn Geliefde
Een thuishaven die geen verdediging behoefd?    
Liefde zonder afgunst?
Een gemakkelijk leven?
Een gelukkige dood?
Ken deze blauwe luchten en schoon water
Voor elk dorstig vreemd kind
Vrienden van vrienden die ik ooit ontmoette
Glimlachende dikke meisjes en
Ooms in de gelukkige trance van vrijheid.
De man van mededogen staat langs de weg
tekent cirkels in de droge rode aarde
met de hoek van zijn zachte laars.
Mijn vader is een optimist.
Mijn moeder, traag en oud en praktisch.
Wat ons samen houdt.
Stad van Liefde
De terugkeer van de man van mededogen
Ooit.
Zo zegt iemand.
Iemand zegt ooit.
Translation: Annmarie Sauer

 

Read More

Leave a Comment

2nd European Festival of Poetry, 2011

by • May 2nd, 2011

Note the 17th of September in your diaries: That is the day you can come to the Permeke library in Antwerp to enjoy the poets, performers, musicians and singers. The program is coming together nicely. The performances are finding their level, how to show and let hear what we want to communicate. Poets from five countries will be present. Some poets you might have met and heard last year and that would be an occasion to get reacquainted with them and some are first timers and not of the least.  We’ll be honoring a few Grandes Dames of poetry who turn 70 and 75 this year. 7 of the poets come from outside of Belgium: 3 from The Netherlands, 2 from Germany, 1 from France and one from the US. Although work of more than one American poet will be read  and performed.
So note the date: September 17, 8 PM.

As an appetizer a short poem by Sherman Alexie from one of the main features of the festival:The sounds of harbour, the upcoming third volume in this series: Harbors of the West.

Migration, 1902
The salmon swim
so thick in this river
that Grandmother walks
across the water
on the bridge
of their spines.
*
Migratie, 1902

De zalm zwemt zo
dicht op elkaar in deze rivier

dat Grootmoeder over
het water loopt

op de brug
van hun rug.

 

With permission of Hanging Loose Press

Read More

Leave a Comment

2nd European Festival of Poetry

by • April 30th, 2011

After some hesitation we have embraced the idea of a 2nd European Festival of Poetry: Note the date: September 17, 2011, 8PM, Permeke Library in Antwerp, Belgium. Poets from five countries and two continents will participate. The Netherlands: Paul Gellings, Job Degenaar and Catharina Boer, from Germany Wilfried Bienek and Fred Schywek (organisor) and from Brittany, France, Olivier Cousin. I put in a link to his poetic blog. From Belgium there will be established poets, young  poets, the city poet laureate from Antwerp, a  hard core performer, intimate and wise poets. Yet the big surprise is that it looks like one American poetess is coming over for the 2nd European Festival of Poetry: Devorah Major. She is a former city poet laureate of San Francisco, writes vibrant, moving poetry. She champions poetry as a tool of resistance, works with high school kids to open up their world and has given writing classes to the homeless. Meet devorah major in her poetry:

u n t i t l e d  a n c e s t r y
i a mongrel
a crossbreed
a mutt
a grafting of cultures
a planet varied
sea to land
calm to storm
wondering in the mirror
where did the eyes come from
and the texture of hair
who saw to the skin tones
and who to the lips
arbitrarily naming the source
of my limbs
my hips
my face
i landless
homeless
being so much a mixture
a couscous of spices and fruits
a mongrel of the comings together
chosen/forced of so many different ones
a crossbreed that fills the spaces
between rich dark and translucent fair
a mutt that has unruly fur
cropping out in varied shades
ears and tail being strangely incongruent
i the grafting of cultures
that insists where love fails
life will persist, thrive, recreate
a planet varied mountains to hills
to valleys to chasms deep
waterfalls to rivers to streams
to oceans wide a melange i
claiming space on the rainbow.

from: where river meets ocean

*

v o o r o u d e r s  z o n d e r  t i t e l
ik een bastaard
een kruising
een straathond
een enten van culturen
een planeet gevarieerd
van zee tot land
kalmte tot storm
zich afvragend in de spiegel
vanwaar die ogen
en de textuur van haar
wie zorgde voor de tint van huid
en wie voor de lippen
willekeurig de bron noemend
van mijn ledematen
mijn heupen
mijn gezicht
ik landloos
thuisloos
omdat ik zo’n mengsel ben
een couscous van specerij en fruit
een bastaard van gekozen/gedwongen
samen komen van zoveel verschillenden
een kruising die de spleten vult
tussen rijk donker en doorzichtig licht
een straathond met warrige vacht
uitstekend in geschakeerde schaduwen        
oren en staart vreemd incongruent
ik de enting van culturen
die aandringt waar liefde faalt
het leven zal volharden, gedijen, herscheppen
een planeet gevarieerd van bergen tot heuvels
valleien tot afgronden diep
watervallen tot rivieren tot stromen
tot weidse oceanen een melange ik
claim plaats op de regenboog.

Nederlands: Annmarie Sauer

The multilingualism of the concept still thrives…

Read More

Leave a Comment

Olivier Cousin, Bretton Poet on Belgian radio

by • December 13th, 2010

When at the Small Festival of European Poetry Olivier Cousin and Bart Stouten met, it felt as if two long lost brothers found each other. Tonight on radio Klara in De Tuin van Eden, Bart will in his unique way present some of the poetry of Olivier as translated into Dutch by Paul Gellings. The music too will be great. 7pm till 8pm:
if you have to miss it tonight you can find it  for a while in ‘herbeluisteren’.

I am sharing a poem from Sounds of Harbor II in French and English

sms:foto duisburg 2010
 Rêve blanc
Départ demain pour Arkhangelsk
sans collision ni tâtonnements
Je saurai éviter le bois flotté
pour atteindre le port de l’archange blanc
Une belle blonde m’y attend
Pour briser la glace
une bière blanche au soleil de la nuit
Le poète cherche son âme dans chaque port
sa forme, une étoile à sept branches
J’ai le mal de mer
mes roubles n’ont plus cours aujourd’hui
je suis marié
mes illusions poétiques ne valent pas un kopeck
Arkhangelsk m’attendra
*
  White dream
Departure tomorrow for Arkhangelsk
without collisions or hesitations
I’ll know how to avoid the driftwood
to reach the harbor of the white archangel                       
A pretty blonde waits for me there                                               
To break the ice
a white beer in the night’s sun
The poet looks for his soul in every port
Its form, a seven pointed star
I am seasick
there is no exchange rate for my roubles today
I am married
my poetic illusions aren’t worth a kopeck
Arkhangelsk will wait for me

  English: Annmarie Sauer

Read More

Leave a Comment